header_red_emfuleni

Jou toekoms word onteien. Neem terug jou toekoms! Raak nou betrokke!

VF Plus Gemeenskappe bied jou die geleentheid om op hoogte te bly van sake wat jou raak. Dit bied jou ook die geleentheid om betrokke te raak by jou gemeenskap en saam 'n beter toekoms te skep vir jou en jou kinders.

RED EMFULENI VELDTOG

 

Ondersteun ons in hierdie veldtog om die minister van COGTA tot aksie te dwing deur ons vertoë te ondersteun.

 

Steun ons in hierdie aksie en maak ons hand sterker. Hierdie vertoë is ondersteunend tot die RED EMFULENI veldtog en sal ingehandig word aan die minister om aan te dring op aksie om te verhoed dat Emfuleni totaal in ‘n humanitêre krisis ontaard.

Versterk ons hand hierin en raak betrokke by jou toekoms!

 

Hoe meer steun ons kry hoe meer druk sal daar wees om hierdie krisis af te weer. U ondersteuning kan ‘n verskil maak.

RED Emfuleni Veldtog

 

Geagte inwoner

Die VF Plus Gauteng loods hiermee ‘n veldtog om Emfuleni uit ‘n humanitêre krisis wat al wyer uitkring te red.

Die veldtog behels verskeie stappe waaronder, die oorhandiging van ‘n versoekskrif om ingryping aan die minister van (Samewerkende regering en tradisionele sake) COGTA dr. Zweli Mkhize , die ondersteuning van gemeenskapsgroepe op verskeie vlakke om druk toe te pas en ook self beheer te neem oor sekere noodsaaklike dienste soos ondermeer vullisverwydering.

‘n Verdere versoekskrif om ingryping sal aan mnr Gugile Nkwinti, Minister van Water en Sanitasie oorhandig word rakende rioolstorting in die Vaalrivier wat ‘n duidelike oortreding van artikel van die Suid Afrikaanse grondwet is. Moontlike regsaksie in die verband word oorweeg.

Die VF Plus doen ‘n dringende beroep op die hele gemeenskap in die Emfuleni gebied om die versoekskrif aan die nasionale ministers te steun en u grondwetlike reg op behoorlike dienslewering nou op te eis.

Swak bestuur deur die ANC beheerde stadsraad van Emfuleni in Gauteng het oor tyd daartoe gelei dat dienslewering in die munisipale gebied in duie gestort het.

Die stadsraad is reeds met etlike honderde miljoene rand agterstallig aan noodsaaklike diensverskaffers soos ESKOM en Randwaterraad en inwoners en besighede moet toenemend sonder elektrisiteit of water oor die weg kom.

Rou riool vloei in groot volumes deur persele, beland in afvoerkanale, spruite en in die Vaalrivier.

Verskeie pleidooie en eise na die burgemeester van Emfuleni het op dowe ore geval. ‘n Afvaardiging van die VF Plus het gedurende Junie 2018 ‘n dringende gesprek met die Gauteng LUR van GOGTA, mnr Uhuru Moiloa gehad waar hy erken het dat die infrastruktuur in Emfuleni in duie gestort het.

Hierna het die Premier van Gauteng David Makura gedurende Junie 2018 aangekondig dat die uitvoerenderaad van Gauteng die Emfuleni munisipaliteit ingevolge artikel 139 van die Suid Afrikaanse grondwet vir ‘n tydperk onder administrasie van die provinsie geplaas.

Dit is egter duidelik dat hierdie ingryping deur die provinsie onvoldoende is en dat beide burgemeester en sy bestuurspan en LUR Uhuru Moiloa en sy Gauteng bestuurspan geen vordering maak.

Dit is nou tyd om te veg teen die volgehoue onteieining van ons toekoms en self beheer daaroor te neem.

Jaco Mulder
VF Plus Leier Gauteng

Ek eis my grondwetlike regte op en ondersteun die versoekskrif.

VF Plus: Versoekskrif aan minister - RED Emfuleni

RED EMFULENI SAVE EMFULENI Augustus 2018

Versoekskrif:

Ministers Mkihize, nasionale minister vir COGTA, ook vir aandag: minister Gugile Nkwinti, nasionale minister van waterwese en sanitasie en voorsitter van NCOP

Agbare minister Mkhize, nasionale minister vir samewerkende regering en tradisionele sake (COGTA)

Ons as inwoners binne die Emfuleni munisipale gebied rig die volgende versoek op ‘n dringende basis aan u:

Ons versoek u as trotste inwoners en belastingbetalers van die Emfuleni munisipale gebied om in te gryp in die politieke bestuur van die Emfuleni munisipaliteit in Gauteng en ook by die politieke bestuur van die Gauteng provinsie.

Soos u waarskynlik weet het dienslewering in die ANC beheerde Emfuleni munisipaliteit oor tyd en veral sedert die 2016 plaaslike regeringsverkiesing tot niet gegaan.

Die Gauteng premier mnr. David Makura kondig gedurende Junie 2018 aan dat hy Emfuleni i.t.v art 139 van die Suid Afrikaanse grondwet onder administrasie plaas, beheer neem oor sy finansies vanweë sy kontantvloei tekorte en sȇ dat die belastingbasis van Emfuleni onvoldoende is.

Emfuleni skuld Eskom en Rand Water honderde miljoene rand met beide diensverskaffers wat voortdurend dreig om dienste te staak vanweë voortdurende wanbetaling, selfs met Emfuleni onder administrasie.
Selfs indien Emfuleni wel sou kwalifiseer om hulp te ontvang van die “Municipal Infrastructure Support Agent” (MISA) soos aangekondig deur u op 6 Augustus 2018 sal dit nog steeds nie ‘n volhoubare oplossing bied omdat die werklike probleem en oorsaak van die agteruitgang in dienslewering in Emfuleni nie aangespreek word nie.

In 2014 het dit aan die lig gekom dat die munisipalebestuurder van Emfuleni Sam Shabalala R2.8 miljoen per jaar verdien het wat meer was as die salaris van die Staatspresident, terwyl munisipale werkers swak betaal is. Wanbesteding soos die is die oorsaak van Emfuleni se probleme.

Die politici wat in beheer van Emfuleni was en die ineenstorting van dienste deur wanadministrasie veroorsaak het, bestuur dit nog steeds.
Die Gauteng premier en LUR vir COGTA in Gauteng het oor tyd hul oorsigrol versaak deur toe te laat dat dienslewering en kontantvloei so verswak dat dienslewering totaal ineen gestort het.
Die premier se verwysing na Emfuleni wat nie oor ‘n voldoende inkomstebasis beskik verwys duidelik na ‘n behoefte van die ANC regering om Emfuleni en Midvaal saam in ‘n Metroraad te voeg om ondermeer die belastingbasis te vergroot.
Inwoners binne die Emfuleni munisipale gebied word tans genoodsaak om met nabelaste geld self sekere dienste te vervul, ondermeer vullisverwydering, watersuiwering en die verskaffing van elektrisiteit met kragopwekkers en sonpanele.

Agbare minister Mkhize, hierdie toedrag van sake is duidelik ‘n teken dat die plaaslike regering van Emfuleni gefaal het en dat die Gauteng regering met sy oorsigrol gefaal het.
Ons dring aan op waarde vir ons belastinggeld, dienslewering en ‘n onbesoedelde leefruimte.
Ons eis dus ons grondwetlike reg op en vra dat u op ‘n dringende basis toetree en die politieke hoofde van Emfuleni en Gauteng op terme plaas of selfs vervang.

REQUEST FOR URGENT RELIEF

1 REQUEST FOR INVESTIGATION AND COMPLAINT IN TERMS OF SECTION 4(3) OF THE EXECUTIVE MEMBERS' ETHICS ACT (ACT 82 OF 1998):
We as citizens and taxpayers of Emfuleni hereby request a formal investigation and intervention by you in terms of Section 4(3) of the Executive Members' Ethics Act (ACT 82 of 1998) read in conjunction with the Executive Ethics Code (promulgated in Government Gazette No 21399: Notice No 41 Regulation 6853 dated 28 July 2000) against the honourable premier David MakHura, the Honourable MEC for COGTA in Gauteng, the Honourable Uhuru Moiloa, Gauteng MEC for COGTA and hon Jacob Khawe, the honourable mayor of Emfuleni in that they failed to discharge the following functions as detailed in Paragraph 2.1 of the Executive Ethics Code in respect of the Emfuleni Local Municipality (ELM):
• Failed to perform their duties and exercise their powers diligently and honestly;
• Failed to fulfil all the obligations imposed upon them by the Constitution and law;
• Failed to act in good faith and in the best interest of good governance; and
• Acted in a manner that is inconsistent with the integrity of their office.

2 REQUEST FOR INVESTIGATION AND COMPLAINT against the honourable premier Gauteng David Makhura, the Honourable MEC for COGTA in Gauteng, the Honourable Uhuru Moiloa, Gauteng MEC for COGTA and the honourable mayor of Emfuleni in that they failed to discharge the following functions as detailed in South African constitution chapter 2, Bill of rights, ENVIRONMENT, paragraph 24 (a), (b), subsection (i), (ii). (iii)
Denying the citizens of Emfuleni and all parties the right :
(a) to an environment that is not harmful to their health or wellbeing:and
(b) to have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable legislative and other measures that-
(i) prevent pollution and ecological degradation
(ii) promote conservation; and
(iii) secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development

Met die ondertekening van hierdie versoekskrif eis ek as die ondertekenaar my grondwetlike regte op en ondersteun hiermee vrywillig die versoekskrif.

**your signature**

1,634 signatures = 3% of goal
0
50,000

Deel asb hierdie versoekskrif met jou vriende en familie.

   


Let wel: Slegs samewerking uit die gemeenskap kan van die proses ‘n sukses maak en daarom is dit uiters belangrik dat ieder en elk van die gemeenskapslede in Emfuleni betrokke raak by hierdie veldtog om sodoende ‘n mandaat te kan lewer aan die VF Plus om namens die gemeenskap van Emfuleni die huidige krisis te keer en om te draai en op die pad te plaas van goeie en betroubare dienslewering aan die belastingbetalers en gemeenskapslede van Emfuleni.

 

Dit is tyd om jou toekoms terug te neem uit die hande van korrupte en onbevoegte amptenare.

 

Raak nou betrokke by jou toekoms! 

Lees meer oor die stryd teen swak dienslewering in Emfuleni en die suksesse en waarde wat die VF Plus lewer om jou toekoms te help verbeter.

RED Emfuleni 1

Gemeenskappe_RED_Emfuleni_riool

Eskom1

Lehana-Jacob-Khawe-Mayor-2018

Gemeenskappe_RED_Emfuleni_riool_2

RED Emfuleni v1

emfuleni_karre