red_tukkies3

Jou toekoms word onteien. Neem terug jou toekoms! Raak nou betrokke!

RED TUKKIES

Ondersteun ons in hierdie veldtog om te keer dat Tukkies se embleem verander word deur ons versoekskrif te ondersteun.

 

Die voorstel om die Universiteit van Pretoria (UP) se wapen te verander as deel van ‘n poging om ‘n meer inklusiewe omgewing by die universiteit te skep, is net nog ‘n poging om dié instelling te stroop van sy ryk geskiedenis en trots.

Die UP het met die aanval op Afrikaans as onderrigtaal, koshuis-naamsveranderinge en nou met die beplande verandering van die bestaande wapen, bewys hy nie sal stop voor alle tekens van die Afrikanerkultuur en -geskiedenis van die kampus verwyder is nie.

Die VF Plus-jeug in Gauteng vind dit onaanvaarbaar dat onder die vaandel van inklusiwiteit een groepering studente se geskiedenis en kultuur uitgeroei en geminag word.

Die VF Plus-jeug doen ‘n beroep op die UP om die proses te staak. Die wapen is deel van die trotse instelling se geskiedenis en is sinoniem daarmee. Ruimte moet eerder geskep word vir alle studente om hul kultuur en geskiedenis te behou, te beskerm en uit te bou op die kampus.

Die verandering van die wapen is boonop ‘n onnodige finansiële uitgawe en in die lig van die huidige ekonomiese situasie in die land kan die geld eerder aangewend word om minderbevoorregte studente te help.

Goeie nuus is die besluit om nie die seremoniële wapen te verander wat by gradeplegtighede en ander amptelike byeenkomste gebruik word nie.

Die UP is in 1908 gestig as ‘n satellietkampus van die ou Transvaalse Universiteit Kollege in Johannesburg. Altesame 32 studente is aanvanklik ingeskryf.

Die VF Plus-jeug in Gauteng het daarom hierdie aanlyn-versoekskrif geskep wat deur alle studente, alumni ’s en belangstellendes onderteken kan word.

Die versoekskrif sal op ‘n geskikte tyd aan ‘n verteenwoordiger van die universiteit oorhandig word.

 

Jean Kriek

VF Plus Gauteng-Jeugleier

Hoe meer steun ons kry hoe meer druk sal daar wees om hierdie krisis af te weer. U ondersteuning kan ‘n verskil maak.

Staan saam teen die verandering van Tukkies se embleem

Vir aandag: Universiteit van Pretoria

Hiermee voeg ek my stem by ander studente en alumni wat die verandering van Tukkies se embleem teenstaan. Ek voel dat my geskiedenis en kultuur stelselmatig uitgeroei en geminag word en dat een groepering van studente stelselmatig onderdruk word onder die wanvoorstelling van inklusiwiteit.

Met die aanval op Afrikaans as onderrigstaal, koshuisnaamsverandering en nou weer met die embleem bewys dit dat die Universiteit van Pretoria nie sal stop voordat alle tekens van ons kultuur en geskiedenis verban is van die kampus en die Universiteit nie.

Ek versoek hiermee dat die proses gestaak word en dat daar ruimte geskep word vir alle studente om hulle kultuur en geskiedenis te behou, te beskerm en te kan uitbou op kampus.

**your signature**

105 signatures

Deel asb hierdie versoekskrif met jou vriende en familie.

   

Mogale_11

Mogale City protes

Mogale City

mogale city logo